Zaštitna traka

3 cm širina, 5 m ili 25 m dužina

Korišćenjem ove specijalne trake se štiti ram od oštećenja i nečistoća u slučaju kontakta reketa sa terenom. Takođe onemogućava se ulazak šljake u otvore a time se štiti žica od abrazivnog dejstva šljake.

Category: