Max Power Rough

ø 1.20/17L, 1.25/17 i 1.30/16

12m/40f i  200m/660f

MAX POWER  su stvorene u saradnji sa profesionalnim igračima za njihovu upotrebu. Glavni cilj je bio da od žica dobijemo ogromnu snagu i brzi povratni udarac , za brza reagovnja i snažnu igru.  ROUGH verzija nudi veći spin potencijal.

  • Maksimalna snaga
  • Brzi povratni udarac

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Max Power Rough”