Gut Feeling

ø 1.25/17 i 1.30/16

12m i 110 m

GUT FEELING – naš najnoviji izum u polju maksimalne udobnosti i najbolje zaštite ruke. Veoma poseban osjećaj poput igranja sa žicama od prirodnih crijeva koji ove žice pružaju postigli smo upotrebom najkvalitetnijih vlakana za unutrašnje jezgro  i posebnim načinom obrade .

Kao žice koje zadovoljavaju široku lepezu zahtjeva GUT FEELING su najbolje za rekreativce, seniore i one koji imaju problema sa bolovima u rukama.

I profesionalni igrači mogu da koriste ove žice u smislu njenih svojstava kao hibrida. Neke od najzastupljenijih su:
– kao poprečne žice sa  uzdužnim žicama  HELIX
– kao glavne žice sa MAX POWER kao poprečnim.
Broj kombinacija je neograničen a glavni kriterijum pri odabiru prave kombinacije je individualni osećaj igrača.

  • Kvalitet igranja sa osjećajem poput upotrebe žica od prirodnih crijeva
  • Pogodne za ruku
  • Maksimalna kontrola i potpora